Kosten

Een oriëntatie les en
de speciale serie Tai Chi Binnenste/Buiten zijn gratis.       
Wel aanmelden:
ivm maximum aantal mensen

 

Overige cursussen:

Het cursusjaar bestaat uit 36 lessen.
U betaalt steeds per blok van 12: 150 Euro.
Steekt u later in : 12,50 Euro keer het aantal resterende lessen.

Maakt dit de drempel voor u te hoog. Laten we dan overleggen. 

Betaling:
NL98 RABO 0323 9512 28
t.a.v. G. Bijl    Apeldoorn
onder vermelding van: Beweegcafé Apeldoorn

 

Het motto: samen en toch veilig binnen een eigen cirkel.

De Corona  dwingt tot grote aanpassingen dit jaar en waarschijnlijk ook volgend jaar. Het aantal deelnemers per les is teruggebracht tot 6. Met elkaar kunnen we bewaken dat om op veilige afstand te bewegen. Ook de soort beweging is aangepast. Zo hoeft het plezier er niet minder om te zijn.

De basis cursus Beweegcafé “voor de prijs van een kopje koffie” is uitgesteld tot september 2021. Dan voelt iedereen zich hopelijk weer veilig genoeg om met plezier deel te kunnen nemen.

 

Helaas uitgesteld tot september volgend jaar in verband met Corona risico’s

September 2021

Basiscursus Beweegcafé: Een non-profit initiatief van Lies Bijl
“zelfredzaamheid op je 80ste begint op je 65ste”

Nu bewegen betekent helpt om later beweeglijk en zelfstandig te blijven en minder kans op vallen en botbreuk. Het breken van een heup betekent een abrupte afscheid van zelfredzaamheid en de overgang naar grote zorg afhankelijkheid.
De “jongere oudere” mens kan zich daar op voorbereiden. 
Juister gezegd: heeft het lichamelijk zelfs nodig om in betere conditie te komen. Want meestal liggen de jaren van sport en regelmatig bewegen dan al in het grijze verleden. 

Maar ja, weten en doen liggen ver uit elkaar. De praktijk blijkt weerbarstiger. Het is gewoon niet makkelijk om zo na je vijftigste weer in beweging te komen. 
Vandaar dit initiatief van Lies Bijl:  een brede groep vijftig plussers de kans geven om mee te profiteren van haar jarenlange bewegingservaring. Haar bijdrage bestaat uit het kosteloos ter beschikking stellen van haar deskundigheid en beweegplezier.

Ondersteuning: financieel of directe hulp

FINANCIEEL: CURSUS BIJDRAGE EN DONATIES

Deze komen ten goede aan: 

  • zaalhuur, publiciteit en website;
  • in de toekomst hopelijk ook aan het opleiden en superviseren van enthousiaste deelnemers die zelf nieuwe groepen willen vormen.

DIRECTE HULP

Tot nu toe worden alle werkzaamheden door 1 persoon verricht. Het is veel leuker, inspirerender en praktischer om taken te delen: denk bijvoorbeeld aan Facebook bijhouden of het maken van foto’s en filmpjes. Daar staat dan in overleg gratis les tegenover.

Vind je dit een mooi initiatief?

Ons bankrekeningnummer is NL98 RABO 0323 9512 28 t.n.v. G.A.E. Bijl in Apeldoorn. Iedereen kan inzage krijgen in inkomsten en uitgaven.