Kosten

de speciale serie
Tai Chi Binnenste/Buiten is  gratis.       

Buiten in de zomer vrij toegankelijk.
Binnen in de winter wel graag aanmelden: ivm het maximum aantal mensen.

De cursussen Beweegcafé Apeldoorn

groepen of individuele advisering

groepen vanaf september binnen:

dinsdagochtend en donderdag avond

Het cursusjaar bestaat uit 30 lessen.
U betaalt steeds per blok van 15: 187,50 Euro
Steekt u later in : 12,50 Euro keer het aantal resterende lessen.

Individuele advisering

op afspraak

eerste adviesgesprek 1 1/2 uur: 75 Euro
vervolgafspraken        1       uur: 50 Euro

 

Maakt dit de drempel voor u te hoog. Laten we dan overleggen. 

Betaling:
NL98 RABO 0323 9512 28
t.a.v. G. Bijl    Apeldoorn
onder vermelding van: Beweegcafé Apeldoorn

 

Het motto: samen en toch veilig binnen een eigen cirkel.

De Corona  dwingt tot grote aanpassingen dit jaar en waarschijnlijk ook volgend jaar. Met elkaar kunnen we bewaken om op veilige afstand te bewegen. Ook de soort beweging is aangepast. Zo hoeft het plezier er niet minder om te zijn

 

“zelfredzaamheid op je 80ste begint op je 65ste”

Nu bewegen helpt om later beweeglijk en zelfstandig te blijven en minder kans op vallen en botbreuk. Het breken van een heup betekent een abrupte afscheid van zelfredzaamheid en de overgang naar grote zorg afhankelijkheid.
De “jongere oudere” mens kan zich daar op voorbereiden. 
Juister gezegd: heeft het lichamelijk zelfs nodig om in betere conditie te komen. Want meestal liggen de jaren van sport en regelmatig bewegen dan al in het grijze verleden. 

Maar ja, weten en doen liggen ver uit elkaar. De praktijk blijkt weerbarstiger. Het is gewoon niet makkelijk om zo na je vijftigste weer in beweging te komen. 

Donaties

DONATIES  blijven zeer welkom

Deze komen ten goede aan: 

  • zaalhuur, publiciteit en website;
  • in de toekomst hopelijk ook aan het opleiden en superviseren van enthousiaste deelnemers die zelf nieuwe groepen willen vormen.

Donatie in de vorm van DIRECTE HULP

Tot nu toe worden alle werkzaamheden door 1 persoon verricht. Het is veel leuker, inspirerender en praktischer om taken te delen: denk bijvoorbeeld aan Facebook bijhouden of het maken van foto’s en filmpjes. Daar staat dan in overleg gratis les tegenover.

Vind je dit een mooi initiatief?

Ons bankrekeningnummer is NL98 RABO 0323 9512 28 t.n.v. G.A.E. Bijl in Apeldoorn. Iedereen kan inzage krijgen in inkomsten en uitgaven.